تبلیغات
ღ♥خاطرات دختر آتش♥ღ - مغایرت های زمان ما(قسمت دوم)
تاریخ : یکشنبه 16 مرداد 1390 | 08:54 ب.ظ | نویسنده : عطیه

ادامه...

اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردان بلند قامت اما شخصیت های پست، سود های کلان اما روابط سطحی
these are the times of fast foods and slow digestion; tall men and short character; steep profits and shallow relationships

فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ی ناسالم تر، در آمد بیشتر اما طلاق بیشتر؛ منازل رویایی اما خانواده های از هم پاشیده
more leisure and less fun; more kinds of food, but less nutrition; two incomes, but more divorce; fancier house, but broken homes

بدین دلیل است که پیشنهاد می کنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیت های خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است
that's why I propose, that as of today, you don't keep anything for a special occasion, because every day that you live is a special occasion

در جستجوی دانش باشید، بیشتر بخوانید، در ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آن که توجهی به نیاز هایتان داشته باشید
search for knowledge, read more, sit on your front porch and admire the view without paying attention to your needs

زمان بیشتری را با خانواده و دوستان تان بگذرانید، غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید

spend more time with your family and friends, eat your favorite foods, and visit the places you love

زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بله زنجیره ای از لحظه های لذت بخش است
life is a chain of moment of enjoyment, not only about survival

از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید

use your crystal goblets. don't save your best perfume, and use it every time you feel you want it

عباراتی مانند «یکی از این روز ها» و «روزی» را از فرهنگ لغت خود خارج کنید. بیایید نامه ای را که قصد داشتیم «یکی از این روز ها» بنویسیم، همین امروز بنویسیم
remove from your vocabulary phrases like "one of these days" and "someday". Let's write that letter we thought of writing "one of these days"0

بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آن ها را دوست داریم. هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تأخیر نیندازید

Let's tell our families and friends how much we love them. don't delay anything that adds laughter and joy to your life

هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است و شما نمی دانید که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد
every day, every hour and every minute is special. and you don't know if it will be your last